VÅRE FORSIKRINGER

Ikke alle finner seg til rette i forsikringsselskapenes enkeltprodukter. Vi tar oss tid til å bli kjent med deg og dine verdier for å sikre korrekt forsikringsdekning.

Private forsikringer

I samarbeid med deg sikrer vi korrekte forsikringsdekninger og at du forstår hvilke løsninger vi foreslår.  Samtidig er vi opptatt av at du unngår dobbeltdekninger.

Bedriftsforsikinger

Vi tilbyr alle typer forsikringer for din bedrift.

Filmforsikring

Vi tilbyr forsikringer for filmproduksjoner og reklamefilmer.  Vi har lang erfaring gjennom vårt samarbeid med filmbransjen.