KLAGEMULIGHETER

Hvis du ikke er fornøyd med oss 
 

Vårt mål er at du skal være fornøyd med ditt kundeforhold. Noen ganger hender det at din oppfatning av saken er annerledes enn vår. Dersom du likevel ikke er fornøyd, skal vi gjøre vårt beste for å rette opp i dette.

Hvis du ikke er fornøyd, ta alltid først kontakt med din kunderådgiver som behandler din sak. En samtale kan gi nye opplysninger og eventuelle misforståelser kan oppklares. Ofte vil saken bli løst allerede her. Blir vi ikke enige, har du flere muligheter til å kunne gå videre med saken hos oss eller våre leverandører.

Hvis du ikke blir enig med kunderådgiveren din, kan du henvende deg til vår klageinstans. Her kan du få hjelp med vurdering av saken din. Fyll ut skjemaet og send den inn til oss, slik at vi kan behandle din klage på rette måten.
Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med utfallet, kan du som kunde gå videre til Finansklagenemnda.