Rådgivning

Viktig informasjon om vår rådgivning

Rådgivning

Investeringer i og handel med finansielle instrumenter er som kjent forbundet med risiko for tap. Den investerte kapital kan øke eller reduseres i verdi. Verdien av de finansielle instrumenter avhenger av svingninger i finansmarkedene vi ikke kan kontrollere. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som indikator på fremtidig utvikling og avkastning på finansielle instrumenter. For mer detaljert informasjon om egenskaper knyttet til de ulike finansielle instrumenter samt til den risiko som er knyttet til handel med ulike finansielle instrumenter vises det til produktinformasjon for det enkelte produkt (prospekt, fakta-ark, brosjyrer eller annen informasjon).

Alle handler eller transaksjoner som kunden gjennomfører etter at det er innhentet råd fra Foretaket skjer etter kundens eget skjønn og avgjørelse. Foretaket påtar seg intet ansvar for rådgivningen dersom kunden helt eller delvis fraviker de råd Foretaket har gitt.

 

Ikke-uavhengig investeringsrådgivning

Vi tilbyr ikke-uavhengig rådgivning, og formidler et begrenset spekter av finansielle instrumenter, hovedsakelig verdipapirfond. Lyberg & Partnere Formuesforvaltning AS mottar returprovisjoner fra produktleverandørene, som distributør av verdipapirfond. Selskapet har ingen familiære eller nære forbindelser med produktleverandørene, utover rollen som distributør. Ved ikke-uavhengig investeringsrådgivning gir vi ikke-profesjonelle kunder en rapport som inneholder et sammendrag av rådgivningen og forklarer på hvilken måte anbefalingen er egnet.