Nøkkelinformasjon

Formuesforvaltning
Nøkkelinformasjon for fond er en "brosjyre" for verdipapirfond og omtales ofte som KIID (Key Investor Information Document). Nøkkelinformasjonen skal gi opplysninger om sentrale forhold som forventet avkastning, risiko, kostnader og investeringsmandat. Nøkkelinformasjon utgjør en sentral del av den lovpålagte informasjon vi forplikter å informere våre kunder om før og underveis i investeringer i fond