Om Oss

Lyberg & Partnere forstår dine behov innen forsikring og kapitalforvaltning enten de er store eller små. Vårt firma har siden 1917 gitt kunder råd om vern av verdier.

I snart 100 år har vi gitt råd om alle typer forsikringer og pensjon. Vår ekspertise dekker både privat- og bedriftsforsikring innen skade, liv, kapitalforvaltning og pensjon.  Vi er et selskap bestående av dyktige og erfarne fagpersoner som ønsker å kjenne våre kunder.

Vi er opptatt av totalbehovet til kunden, uansett om du driver i en nisjebransje eller har behov for noen få enkeltprodukter.

Har du arbeidet hardt og opparbeidet store verdier? Skal din bedrift gjennomføre et stort, tidsavgrenset prosjekt som du ønsker å forsikre? Har du som privatperson behov for mange typer forsikringer?

Vi forstår kompleks forsikring. Dialogen med deg som kunde foregår ofte i personlige møter. Vi går nøye gjennom dine verdier og behov sammen med deg. Basert på vår analyse av dine behov, setter vi sammen en løsning hvor du får den optimale produktpakken som sikrer dine verdier.

Vi er like opptatt av langsiktig god kunderelasjon som av det innledende dypdykket inn i dine behov. Vi forstår at våre kunders familie- og verdiforhold endrer seg over tid, og at de finansielle behovene endrer seg samtidig. 

Vår kjennskap til både liv- og skadesiden innen forsikring er dyp. Vi er den desidert største forsikringsagenten i bransjen, og vi har gode langsiktige avtaler med utvalgte og kvalitetssikrede aktører.  Men først og fremst samarbeider vi med deg for å analysere dine behov og utarbeide den mest hensiktsmessige løsningen for deg.

Vår målsetning er at du skal føle deg trygg på at din familie, din bedrift og dine verdier er vernet så godt som overhodet mulig.

  • Vi er opptatt av våre kunders totalbehov
  • Vi forstår kompleks forsikring
  • Vi har et langsiktig perspektiv