Meld skade

Er uhellet ute, er det viktigste å redde liv og helse. Deretter er det viktig å gjøre ting i en viss rekkefølge.

Meld skade - ring 67 22 47 47

Her er våre råd dersom du eller noe du eier utsettes for uhell:

Generelle råd:

1. Forsøk å begrense skadens omfang
2. Meld skaden umiddelbart til Lyberg & Partnere Skadeservice på telefon 67 22 47 47.
3. Ikke fjern eller kast ødelagte ting
4. Ikke iverksett reparasjon før du har kontaktet vår Skadeservice

 • Hærverk på bil:
  Alle hærverksskader skal meldes politiet. Ring deretter Skadeservice på telefon 67 22 47 47.
 • Kollisjonsskader:
  Fyll ut vanlig skademelding for kollisjonsskader. Noter navn på vitner. Ta gjerne bilder. Ring deretter Skadeservice på telefon 67 22 47 47.
 • Personskade:
  Alle personskader skal meldes politiet. Ring deretter Skadeservice på telefon 67 22 47 47. Ved personskade må også de innvolverte parter skrive skademelding selv om det gjøres i etterkant av utskrivelse fra sykehus. Politiet opplyser ofte at dette ikke er nødvendig, noe som er positivt feil fra deres side.
 • Brann:
  Alle brannskader skal meldes politiet. Ring deretter Skadeservice på telefon 67 22 47 47.
 • Tyveri / innbrudd:
  Alle tyveri-/ innbruddskader skal meldes politiet. Ring deretter Skadeservice på telefon 67 22 47 47.
 • Vannskade:
  Steng hovedstoppekran, forsøk å begrense skadeomfanget. Ved behov ring rørlegger, og ring deretter Skadeservice på telefon 67 22 47 47.

Veihjelp i Norge – tlf. 08505

Gjennom forsikring hos oss har du tilgang til NAF Redningstjeneste.

Denne tjenesten innebærer at du får erstatning ved utgifter ved bilberging, tauing osv. i forbindelse med ulykke/uhell eller når bilen svikter ved motorstopp eller lignende.

Ved behov for veihjelp ring NAF på telefon 08505.

Få hjelp i utlandet

Reiser du mye er det godt å vite at du kan få hjelp på stedet dersom du eller din familie opplever uhell, eller noe du eier utsettes for skade. Samarbeid med Lyberg & Partnere gir tilgang til slik hjelp.

Slik bør du gå frem ved reiseskade:

 • Ring til Lyberg & Partnere Skadeservice, telefon +47 67 22 47 47 for å melde fra om skade, eller SOS International fra utlandet ved akutt behov for assistanse. For mer informasjon om SOS International se: www.sos.dk.
 • Husk å be om dokumentasjon fra lege ved sykdom og fra transportør ved forsinkelse/tap under flyreise. Tyveri av reisegods skal meldes til politi eller reiseleder på skadestedet.
 • Normalt behandles skader etter at du er kommet tilbake fra reisen.
 • Har du imidlertid akutt behov for hjelp i forbindelse med en skade har SOS International fullmakt til å foreta et midlertidig oppgjør i henhold til de enhver tid gjeldende vilkår. SOS International kan kontaktes på:
  • Telefon: +45 70 10 50 50
  • Telefaks: +45 70 10 50 56
  • E-post: sos@sos.dk