Aktuelt

01.05.13

Loven som åpner for fripoliser med investeringsvalg vil ikke tre i kraft på nyåret, som tidligere forventet. Signalene etter stortingsbehandlingen er at den innføres senere i 2013.