Aktuelt

04.10.13

Delphi Fondene har i dag meddelt at de har besluttet å avvikle Delphi Vekst. Avviklingen begrunnes, i følge Delphi, med at etterspørselen etter Delphi Vekst har falt til fordel for fond med bredere investeringsunivers. De forventer også at trenden vil fortsette.

15.09.13

Oppstarten av Delphi Emerging har sammenfalt med en tøff periode, hvor kapitalflukt og usikre vekstanslag har ligget som en klam hånd over Emerging Markets. Vi har tatt en prat med forvalter Espen K. Furnes om veien videre.