Nye sparesatser for innskuddspensjon fra 2014

Solberg-regjeringen varsler fredag at de tar sikte på at maksimalsatsene for innskuddspensjon økes fra og med 1.1.2014

Fredag la finansminister Siv Jensen frem den nye regjeringens forslag til opplegg for statsbudsjettet 2014.

Der varsler regjeringen at de ønsker å øke maksimalsatsene for innskuddspensjon til nivået som er foreslått for den nye tjenestepensjonsproduktet. Dette innebærer at det blir mulig å spare inntil 7 prosent av lønn opp til 12 G, og mulighet for ekstrainnskudd på 18,1 prosent for lønn mellom 7,1 og 12 G. Gitt at regjeringens tidsplan holder vil de nye maksimalsatsene tre i kraft allerede 1.1.2014.

Det legges også opp til at forslaget til ny tjenestepensjon skal behandles i Stortinget i løpet av høsten, slik at denne loven trer i kraft 1.1.2014.

Statsbudsjett 2013- Vi er glade for at regjeringen ser behovet for å avklare rammebetingelsene for tjenestepensjon og at det legges opp til rask behandling av den nye tjenestepensjonsloven og økte grenser for innskuddspensjon allerede fra nyttår. Vi forventer at fripoliser med investeringsvalg settes i kraft fra samme tidspunkt, sier direktør for næringspolitikk Jan Otto Risebrobakken i Storebrand. 

Avsnittet som omhandler tjenestepensjon står på side 32 i tilleggsproposisjonen, og ser i sin helhet slik ut:

«Det er av hensyn til arbeidsgivere, arbeidstakere og leverandører av pensjon viktig at rammebetingelsene for skattefavoriserte kollektive alderspensjoner i privat sektor avklares raskt. Regjeringen ønsker derfor å legge til rette for at forslaget om rammer for nytt alderspensjonsprodukt i Prop. 199 L (2012-2013) kan vedtas og iverksettes fra årsskiftet. Departementet vil samtidig legge opp til å øke de forskriftsfastsatte maksimalgrensene for årlige innskudd i innskuddspensjon, slik at de blir i harmoni med maksimalsatsene i det nye produktet.»

Regjeringen foreslår ikke endringer i IPS-ordningen nå, men varsler at den vil komme tilbake til dette.