Fripoliser med investeringsvalg satt på vent

Pensjon
Loven som åpner for fripoliser med investeringsvalg vil ikke tre i kraft på nyåret, som tidligere forventet. Signalene etter stortingsbehandlingen er at den innføres senere i 2013.

Det er flere uavklarte punkter i det foreslåtte regelverket, og vi synes en utsettelse er en god beslutning. Mediebildet har den senere tiden også synliggjort at de største aktørene på området har svært forskjellig syn på saken.
 
pensjonNår loven trer i kraft, vil du som har en fripolise få to muligheter:
 
Du kan enten beholde dagens fripolise, med en garantert avkastning på om lag 3 prosent, eller selv bestemme hvordan pensjonskapitalen investeres. Fritt investeringsvalg gir nye muligheter, men også økt ansvar for resultatet av forvaltningen.
 
Vi forventer å tilby flere alternativer for investeringsvalg; både for de som ønsker å ha et aktivt forhold til forvaltningen og de som vil at andre skal gjøre hele forvaltningsjobben.

 Lyberg & Partnere anbefaler sine kunder å gjøre nøye vuderinger før eventuell flytting, men erfarer samtidig at dagens forvaltning av fripoliser i liten grad er tilpasset kundenes behov.
I takt med ny relevant informasjon, og når loven trer i kraft, vil vi gi informasjon om de nye mulighetene.