Delphi Emerging - tøff start, men lysning i sikte

Formuesforvaltning
Oppstarten av Delphi Emerging har sammenfalt med en tøff periode, hvor kapitalflukt og usikre vekstanslag har ligget som en klam hånd over Emerging Markets. Vi har tatt en prat med forvalter Espen K. Furnes om veien videre.

Investoren John Templeton har sagt følgende: "The time of maximum pessimism is the best time to buy and the time of maximum optimism is the best time to sell". Vi er inne i en periode hvor sitatet føles passende å sette i relasjon til Emerging Markets. 

Aller først Espen, hva skyldes den massive kapitalflukten fra Emerging Markets?

photo– Flukten skyldes primært to forhold: For det første har den varslede innstrammingen av pengemengden i USA ført til at investorer har valgt å trekke midler ut av EM-markedene. Dette har preget både aksjemarkedet og gjeldsmarkedet. For det andre har vi sett en avmatning i EM-landenes veksttakt, kombinert med en viss politisk uro i blant annet Brasil og Tyrkia. Samtidig har mange investorer latt seg friste av den økende styrken i de amerikanske og europeiske økonomiene, og heller investert der. 

Per 19. september var Delphi Emerging ned fem prosent siden lansering 15. april. Samtidig var fondet et godt stykke bak referanseindeksen. Hva skyldes dette?

– Det er ikke til å legge skjul på at oppstarten har vært utfordrende, og vi er på ingen måte fornøyd med avkastningen så langt, hverken absolutt eller relativt. Mindreavkastningen kan i stor grad forklares med de vanskelige markedsforholdene vi har opplevd, med både politisk og økonomisk uro i flere av de toneangivende EM-landene. Perioder hvor markedene skifter karakter og investorenes fokus fjernes fra det som faktisk skjer i selskapene og i deres markeder, er vanligvis utfordrende for aktive forvaltere. Så også denne gangen. I forbindelse med slike skift tar det ofte litt tid og gjøre de nødvendige tilpasningene i porteføljen. 

– Samtidig er det viktig å være klar over at svingningene i Emerging Markets er vesentlig større enn i vestlige markeder. Dette skyldes delvis at pengeflyten er mindre, noe som gjør disse markedene mer sårbare for investorenes preferanser. Likevel er trolig det viktigste at politikerne i disse landene oftere tyr til kortsiktige løsninger på strukturelle problemer. Flere av de store EM-landene har nådd et økonomisk nivå som gjør det nødvendig med betydelige reformer. Gamle monopoler må oppløses for å skape grobunn for videre høy vekst. Her går Mexico foran som et godt eksempel, hvor et betydelig frislipp av deler av økonomien er i ferd med å gjennomføres. India, med sitt omfattende byråkrati og høye korrupsjon, er et motsatt eksempel. Selv om landet har et stort vekstpotensial, vil den strukturelle veksten i årene fremover være lavere på grunn av manglende politisk vilje til å understøtte økonomiske reformer. 

Du har tidligere sagt at det er mest hensiktsmessig å differensiere på land fremfor sektorer i Emerging Markets. Hvilke land veier tyngst i fondet?

– For øyeblikket har vi en klar vekting mot Kina, Sør-Afrika og Mexico. Kina har vi blitt gradvis mer positive til, mens både Sør-Afrika og Mexico har vært store land i porteføljen siden oppstart. Situasjonen i Kina er velkjent, og vi har blitt mer trygg på den politiske retningen og kraften i den økonomiske veksten fremover. Våre posisjoner i Sør-Afrika retter seg i stor grad mot konsumrettede aksjer med betydelig innenlandsk eksponering og selskaper med ledende posisjoner innenfor sine nisjer internasjonalt. 

Hvis vi likevel legger land til side, hvilke sektorer har fondet størst eksponering mot i dag?

– Sektoreksponeringen i Delphi Emerging er ikke helt ulik våre øvrige fond. Konsumrettede aksjer utgjør største sektor, med over 20 prosent av verdiene. Disse har et bredt nedslagsfelt og dekker mange av landene vi har eksponering mot. Konsumenten i de aller fleste EM-land viser fremdeles vilje og evne til å bruke mer penger. Nest største sektor i fondet er industriaksjer. Her har vi en overvekt mot infrastrukturinvesteringer, siden vi tror disse vil holde seg høye i mange år fremover. 

Kan du trekke frem noen selskaper som har utmerket seg positivt den siste tiden?

– Et eksempel er én av våre største posisjoner, kinesiske Great Wall Motor, som fortsetter å levere imponerende vekst. Selskapet er en uavhengig distributør av pickuper og SUVer, med god eksponering mot et stadig voksende bilsalg i Kina. Også sørafrikanske Naspers viser en god trend. Naspers eier flere virksomheter innenfor media, med hovedvekt på det asiatiske markedet. Selskapets online-tjenester vokser spesielt kraftig, samtidig som lønnsomheten er god. Vi forventer at Naspers vil levere sterk vekst også fremover. 

Kan du trekke frem forhold som har bidratt negativt?

– Med utgangspunkt i vår trendtilnærming, vil en del av midlene normalt være i aksjer og markeder som allerede har steget en del. Ved oppstarten av fondet investerte vi mye i blant annet Tyrkia og Mexico, basert på testporteføljen vi kjørte i forkant av lanseringen med gode resultater. Disse markedene opplevde relativt store korreksjoner kort tid etter at fondet ble lansert. Dette rammet porteføljen, uten at vi hadde hatt glede av oppgangen foregående år. Korreksjoner forekommer med ujevne mellomrom. For vår del ble dette spesielt synlig denne gangen. På grunn av naturlig, større svingninger i Emerging Markets, har vi valgt å tillate enkeltaksjer større bevegelsesrom enn i våre øvrige fond. Uten å trekke frem noen enkeltaksjer, kan vi også konstatere at oppbremsingen i Emerging Markets i år har hatt en negativ effekt på våre aksjer. Ved rapporteringen for første halvår så vi flere skuffelser i selskapenes omsetningsvekst enn forventet. Dette medførte til dels betydelige endringer i porteføljen gjennom sommeren, noe som har fortsatt videre utover høsten. 

Delphi Emerging er et rent EM-fond. Hva er bakgrunnen for Delphis oppsett?

– Bakgrunnen er enkel. Vi har allerede et globalt fond, men dette investerer kun i begrenset grad direkte i Emerging Markets. Gjennom etableringen av Delphi Emerging får Delphi-kundene som ønsker en spissing av sine investeringer anledning til å utnytte EM-potensialet fullt ut. Samtidig har vi mulighet til å investere deler av midlene i vestlige selskaper, forutsatt at de har en betydelig del av omsetningen i Emerging Markets, i praksis mer enn 50 prosent.

Helt til slutt Espen, når forventer Delphi at Emerging Markets vil få sitt comeback?

– Vi føler oss helt trygge på at Emerging Markets vil komme tilbake. Selv om vi er inne i en periode med vekstavmatning i flere av de store EM-økonomiene, tror vi ikke at tiden med høy strukturell vekst er over. Vår hovedtese er at en stadig større andel av veksten i Emerging Markets vil komme via innenlandske vekstdrivere, primært gjennom økt konsum fra en stadig voksende middelklasse. For mange av de modne EM-landene kan dette skje i løpet av de neste fem årene, gitt at man unngår store økonomiske nedturer. Aksjekursene beveger seg normalt foran den økonomiske veksten. Enkelte investorer har allerede begynt å posisjonere seg, delvis drevet av bedre utsikter for Kina enn forventet. Vi forventer at 2014 vil by på bedre avkastning i Emerging Markets enn vi har sett i år. Vi blir heller ikke overrasket om Emerging Markets slår resten av verden, noe som vil være første gang på seks år. Det er med andre ord lysning i sikte. 

Her finner du mer informasjon om Delphi Emerging

Kontakt en rådgiver nær deg

Oslo
Oslo
map-Oslo

FILIPSTAD BRYGGE 1B
0252 OSLO

T 23 11 34 00
oslo@lyberg.no

Ansatte
Bergen
Bergen
map-Bergen

FAGERNES 4
5043 BERGEN

T 23 11 34 00
bergen@lyberg.no

Ansatte
Sandefjord
Sandefjord
map-Sandefjord

NYGÅRDSVEIEN 84
3221 SANDEFJORD

T 23 11 34 00
sandefjord@lyberg.no

Ansatte
Kirkenes
Kirkenes
map-Kirkenes

DOKTOR WESSELSGATE 15
9900 KIRKENES

T 23 11 34 00
kirkenes@lyberg.no

Ansatte
Sandnes
Sandnes
map-Sandnes

LURAMYRVEIEN 67A
4313 SANDNES

T 23 11 34 00
sandnes@lyberg.no

Ansatte

Alle medarbeidere

Karl Petter Lyberg
Karl Petter Lyberg
Partner / Daglig leder
T
23 11 34 00
M
906 72 647

Kompetanseområde:
Tore Solberg
Tore Solberg
Partner / Daglig leder
Lyberg & Partnere Formuesforvaltning AS
T
23 11 34 00
M
934 80 106

Kompetanseområde:
Hans Petter Lindstad
Hans Petter Lindstad
Partner
T
23 11 34 00
M
908 58 511

Kompetanseområde:
Claus Frimann Clasen
Claus Frimann Clasen
Partner
T
23 11 34 00
M
901 31 207

Kompetanseområde:
Sigurd I. Solem
Sigurd I. Solem
Partner
T
23 11 34 00
M
920 27 968

Kompetanseområde:
Lasse Kvalnes
Lasse Kvalnes
Partner
T
23 11 34 00
M
907 72 134

Kompetanseområde:
Hanne Monrad-Hansen
Hanne Monrad-Hansen
Økonomisjef
T
23 11 34 00
M
934 35 228

Julie Hamilton
Julie Hamilton
Administrasjonssjef
T
23 11 34 00
M
926 65 560

Anders Kirknes
Anders Kirknes
Senior Investeringsrådgiver
Lyberg & Partnere Formuesforvaltning AS
T
23 11 34 00
M
469 08 080

Kompetanseområde:
Trond Krange
Trond Krange
Senior Investeringsrådgiver
Lyberg & Partnere Formuesforvaltning AS
T
23 11 34 00
M
907 39 243

Kompetanseområde:
Peter Kildal
Peter Kildal
Senior Investeringsrådgiver
Lyberg & Partnere Formuesforvaltning AS
T
23 11 34 00
M
915 72 792

Kompetanseområde:
Maria Fagun Lundteigen
Maria Fagun Lundteigen
Compliance Officer
Lyberg & Partnere Formuesforvaltning AS
T
23 11 34 00
M
917 63 674

Kompetanseområde:
Nils Petter Lundberg
Nils Petter Lundberg
Daglig Leder
Lyberg & Partnere Forsikringsmegling AS
T
23 11 34 00
M
928 34 233

Alf Semelenge
Alf Semelenge
Senior Forsikringsmegler
Lyberg & Partnere Forsikringsmegling AS
T
23 11 34 00
M
934 33 490

Kompetanseområde:
Monica Clasen
Monica Clasen
Senior Forsikringsmegler
Lyberg & Partnere Forsikringsmegling AS
T
23 11 34 00
M
920 98 280

Kompetanseområde:
Atle Parsa Pedersen
Atle Parsa Pedersen
Senior Forsikringsmegler
Lyberg & Partnere Forsikringsmegling AS
T
23 11 34 00
M
900 27 792

Kompetanseområde:
Per Egil Bråten
Per Egil Bråten
Senior Forsikringsrådgiver Bedrift
T
23 11 34 00
M
482 57 781

Kompetanseområde:
Åsmund Hovda
Åsmund Hovda
Senior Forsikringsrådgiver
T
23 11 34 00
M
932 57 748

Kompetanseområde:
Kjetil Benum
Kjetil Benum
Salgssjef Skade Privat
T
23 11 34 00
M
997 13 455

Kompetanseområde:
Grace Kristiansen
Grace Kristiansen
Forsikringsrådgiver
T
23 11 34 00
M
468 33 562

Kompetanseområde:
Zubaria Kanwal
Zubaria Kanwal
Forsikringsrådgiver
T
23 11 34 00
M
462 60 413

Kompetanseområde:
Ulrik Arnet Lyberg
Ulrik Arnet Lyberg
Forsikringsrådgiver
T
23 11 34 00
M
484 40 513

Gunnar Skråmm
Gunnar Skråmm
Senior forsikringsrådgiver bedrift
T
23 11 34 00
M
930 18 640

Kompetanseområde:
Carl Marius Bredo-Olsen
Carl Marius Bredo-Olsen
Forsikringsrådgiver Bedrift
T
23 11 34 00
M
414 84 300

Kompetanseområde:
Frederik Falsen Sundt
Frederik Falsen Sundt
Salgssjef
T
23 11 34 00
M
920 91 922

Kompetanseområde:
Marit Odden
Marit Odden
Senior Forsikringsrådgiver bedrift
T
23 11 34 00
M
924 13 633

Kompetanseområde:
Mona Stokholm
Mona Stokholm
Senior Forsikringsrådgiver bedrift
T
23 11 34 00
M
454 85 544

Kompetanseområde:
Tore Ekanger
Tore Ekanger
Senior Investeringsrådgiver
T
23 11 34 00
M
934 03 473

Kompetanseområde:
Arne Andreassen
Arne Andreassen
Senior bedriftsrådgiver
T
23 11 34 00
M
901 74 731

Kompetanseområde:
Tom Carlsen
Tom Carlsen
Senoir forsikringsrådgiver bedrift
T
23 11 34 00
M
406 00 952

Kompetanseområde:
Edmund Randeberg
Edmund Randeberg
Senior Bedriftsrådgiver
T
23 11 34 00
M
934 03 612

Kompetanseområde:
Øyvind Klovning
Øyvind Klovning
Senior Investeringsrådgiver
Lyberg & Partnere Formuesforvaltning AS
T
23 11 34 00
M
913 38 912

Kompetanseområde:
Eivind Kristensen
Eivind Kristensen
Senior Bedriftsrådgiver
T
23 11 34 00
M
924 44 840

Kompetanseområde:
Caroline Borch-Nielsen
Caroline Borch-Nielsen
T
23 11 34 00
M
908 76 770

Kurt Oddvar Galta
Kurt Oddvar Galta
Senior Investeringsrådgiver
T
23 11 34 00
M
930 21 336

Kompetanseområde:
Alf Ronny Lingås
Forsikringsrådgiver
T
23 11 34 00
M
415 91 142

Kompetanseområde: